TECHNOLOGIA BLIŻEJ BIZNESU

Fundacja Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii

O Fundacji

Działamy na rzecz popularyzacji i komercjalizacji nowych polskich technologii oraz budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki na arenie międzynarodwej. Zrzeszamy innowatorów, wynalazców, startupy z pogranicza nauki i technologii - naszym celem jest dostarczenie im potrzebnych składowych do efektywnego wejścia na rynek.

Marek Kotelnicki

Marek Kotelnicki
Prezes zarządu

Inicjatywy

Bringing tech&science closer to people

Bringing tech&science closer to people to nasza autorska, międzynarodowa inicjatywa, stworzona aby celebrować największych odkrywców i wynalazców oraz zmieniające świat rozwiązania, nad którymi pracują. Organizowana pod auspicjami m.in. UNESCO, przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i ponad 50 partnerami z całego świata.

Wieczory z innowacją

Tematyczne spotkania innowatorów i przedstawicieli biznesu. W swobodnej atmosferze, przy lampce wina, rozmawiamy o trendach, dostępnych rozwiązaniach, możliwościach współpracy.

Działalność

CIKT

Przemysł + nauka

Kojarzenie przedsiębiorców i przedsiębiorstw z innowatorami, właścicielami technologii, jednostkami naukowymi i badawczymi oraz pracownikami naukowymi.

CIKT

Komercjalizacja

Usługi wspierające efektywne wdrażanie innowacji, w tym finansowe, marketingowe, prawne i organizacyjne.

CIKT

Finansowanie

Wsparcie przedsiębiorców w pozyskiwaniu środków finansowych oraz partnerów do realizacji projektów wdrażania innowacji.

Zgłoś projekt

OTWIERAMY INNOWATOROM DRZWI DO PRZEMYSŁU

Działamy, by polskie rozwiązania naukowo-technologiczne mogły znaleźć zastosowanie w przemyśle. Podejmujemy współpracę z firmami otwartymi na innowacje, które mogą zaoferować innowatorom dostęp do wiedzy, długofalowego wsparcia finansowego i technologicznego.

Zgłoś swój projekt!

Wsparcie

WSPIERAJ POLSKIE INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I DEDYKOWANE IM INICJATYWY! PRZEKAŻ DAROWIZNĘ NA RZECZ FUNDACJI:

Podziel się z innymi

CIKT przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe. Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji, wspierasz realizację naszych inicjatyw

Kontakt

CIKT

Fundacja Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii

Flory 3
00-586 Warszawa

CIKT

Marek Kotelnicki

Em.kotelnicki(at)cikt.pl