Fundacja Centrum Innowacji i Komercjalizacji Technologii


Strona w budowie

Dowiedz się więcej

Co robimy?


Celem Fundacji jest podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i wspierania wynalazczości oraz komercjalizacji nowych polskich technologii i wynalazków, mających znaczenie dla zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego Polski, oraz budowania przewagi konkurencyjnej polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej w ramach działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, oraz działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu!+48 510 155 171