Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy? Metody szacowania emisji dwutlenku węgla.

Dodane: 25-05-2024 17:18

Metoda bilansu emisyjnego Obliczanie śladu węglowego za pomocą metody bilansu emisyjnego polega na analizie wszystkich emisji dwutlenku węgla związanych z danym produktem, procesem czy działalnością. W pierwszym kroku należy ziden

Obliczanie śladu Węglowego - Jak obliczyć ślad węglowy? Metody szacowania emisji dwutlenku węgla. Obliczanie śladu węglowego

Metoda bilansu emisyjnego


Obliczanie śladu węglowego za pomocą metody bilansu emisyjnego polega na analizie wszystkich emisji dwutlenku węgla związanych z danym produktem, procesem czy działalnością. W pierwszym kroku należy zidentyfikować wszystkie źródła emisji CO2, takie jak spalanie paliw, procesy przemysłowe czy transport. Następnie należy określić ilość emitowanego dwutlenku węgla z każdego źródła. Ostatecznie sumuje się wszystkie emisje i uzyskuj